Tuesday, June 30, 2009

Amsterdam moet veilig worden voor onze fietsende kinderen!

Wij, bezorgde ouders van Amsterdam, constateren: Steeds weer worden Amsterdamse kinderen slachtoffer in het drukke Amsterdamse verkeer. Dat is absoluut onacceptabel. Er moet nú iets gebeuren. Onze kinderen móeten veilig van en naar school kunnen fietsen. Nog steeds is fietsveiligheid geen speerpunt van beleid en door gebrek aan centrale aansturing krijgt dit onderwerp niet de aandacht die het in Amsterdam verdient. Met doden en gewonden tot gevolg. Daarom hebben we, als bezorgde ouders, een tienpuntenplan opgesteld. Met deze maatregelen willen we van Amsterdam een veiligere fietsstad maken. Wij roepen u op deze maatregelen met de hoogste prioriteit uit te voeren. In het belang van de Amsterdamse kinderen, in het belang van Amsterdam. en verzoeken Maak de veiligheid van onze kinderen speerpunt van uw beleid. En ga over tot het uitvoeren van het volgende tienpuntenplan